WIE ZIJN WIJ ?  -  ORGANISATIE

Het bestuur van de NDV draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Alleen de voorzitter is voor een deel van zijn weektaak vrijgesteld voor bestuursactiviteiten.
De NDV heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester.
Voor de werkzaamheden in het algemeen- en dagelijks bestuur kunnen een vijftal domeinen worden onderscheiden:

1. Onderwijs & identiteit
2. Relatiebeheer & strategisch beleid
3. Kwaliteit & onderzoek
4. Communicatie & voorlichting
5. Internationalisering en congres

Zie hier een schema van de organisatiestructuur van de NDV 

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

Willem Wagenaar, voorzitter (dagelijks bestuur)
Siemon van der Wal, vice-voorzitter (dagelijks bestuur)
Hans Wolthuis, secretaris (dagelijks bestuur)
Frans van der Sman, penningmeester (dagelijks bestuur)
Paul Hendriks, vice-penningmeester
Lineke Dusseljee
Vera Otten
Marja Out
Sandy Sibbald
Jeltsje Adema
Astrid Claessens

Voor de portefeuilleverdeling kunt u [hier] klikken.

De NDV wordt ondersteund door een bestuursbureau. Ben Mom is de ambtelijk secretaris en geeft leiding aan het bureau.

Het bestuur van de NDV heeft voor de jaren 2017-2021 een meerjarenplan geschreven.