KWALITEITSCRITERIA

 

De opleiding van PABO-studenten tot daltonleerkracht en de nascholing van leerkrachten tot daltondocent VO vinden plaats door erkende daltonopleiders op gelicenceerde opleidings- en begeleidingsinstituten. Om een wildgroei van nascholings- en begeleidngsinstituten voor het daltononderwijs te voorkomen en om de kwaliteit van de opleidingen en cursussen te garanderen is de NDV ertoe overgegaan om deze instellingen pas licenties te verlenen na periodieke kwaliteitscontroles.

Deze PABO's, nascholingsinstituten, adviesbureaus en schoolbegeleidingsdiensten hebben gecertificeerde daltonopleiders in dienst. Ook de deskundigheidsbevordering van leerkrachten op daltonscholen kan door deze instituten verzorgd worden, alsmede het begeleiden van niet-daltonscholen naar dalton of het begeleiden van innovatieprocessen op daltonscholen.

De commissie opleiding & nascholing van de NDV hanteert een vierjarencyclus bij de evaluatie en kwaliteitscontrole van alle scholings- en begeleidingsactiviteiten van de instellingen.

De daltonopleiders en -begeleiders van de instellingen vormen samen een eigen netwerk: de regio DNO (Dalton Netwerk Opleiders). In dit netwerk wordt inhoudelijke informatie en expertise over het daltononderwijs uitgewisseld en wordt er gesproken over de opzet van daltoncursussen en de daarbij behorende opleidings- en begeleidingsvaardigheden.

Kader certificaat daltonleidinggevende mei 2018
Kader certificaat pedagogisch medewerker kinderopvang mei 2018
Kader certificaat daltoncoördinator mei 2018

Kader certificaat Dalton intern begeleider november 2017
Kader certificaat Daltonleraar nascholing november 2017
Kader certificaat Dalton onderwijsassistent PO november 2017