dinsdag, 03 december 2019 00:00

Licenties

21 november 2019

Visitaties PO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar

-          Dalton basisschool De Bever te Dordrecht
-          Sint Jozefschool te Heerenveen
-          Amersfoortse School Vereniging (ASV Daltonschool)
           te Amersfoort
-          OBS De Tweemaster te Winschoten

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd

-          Openbare basisschool De Kievit te Maartensdijk

Visitaties Dalton Kind Centra

Aan de volgende Dalton Kind Centra wordt een DKC licentie toegekend voor 5 jaar

-          DKC De Markesteen te Zwolle