woensdag, 26 juni 2019 00:00

Licenties

19 juni 2019

Visitaties PO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar

-          OBS De Achtbaan te Zwanenburg

-          Katholieke Basisschool Eloy te Ugchelen

-          Kbs De Plataan te Meppel

-          Daltonschool De Tweemaster te Lisse

-          Daltonschool De Kleine Kapitein te Amsterdam

-          OBS De Driebond te Groningen

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd

-          De Lisdodde te Emmen

Visitaties Dalton Kind Centra

Aan de volgende Dalton Kind Centra wordt een DKC licentie toegekend voor 5 jaar

-          DKC De Liaan te Helden

-          DKC Het Parelhof te Purmerend

Visitaties VO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar

-          Dalton Den Haag

-          Stedelijk Dalton College Alkmaar

-          Maurick College Vught