maandag, 02 juli 2018 00:00

Licenties

04 april 2018

Visitaties PO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een
verlenging van de licentie voor 5 jaar:

- Openbare Daltonschool De Klimop, Nieuw Bergen
- De Gondelier, Amersfoort
- KDS De Zevensprong, Houten
- Juliana Daltonschool, Bussum

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:

- Openbare Daltonschool Nellestein, Amsterdam

Visitaties Opleidingsinstituten

De volgende opleidingsinstituten komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar:

- JansonAdvies, Hengelo
- Rietje Voorn Advies, Maarssen