donderdag, 25 januari 2018 00:00

Licenties

10-01-2018

Visitaties PO

De volgende scholen worden een licentie toegekend voor 5 jaar:

- Daltonschool Spaarndammerhout, Amsterdam
- OBS Delfshaven, locatie Palet, Rotterdam
- Sint Martinusschool, Schijf

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:

- Daltonschool De Vijver, Den Haag
- Daltonbasisschool de Raamdonk, Grave
- Daltonacademie De Meiboom, Nijmegen
- Openbare Daltonschool De Bongerd, Oene
- OBS Bergse Zonnebloem, Rotterdam
- Daltonschool De Springplank, Zoetermeer
- Christelijke Daltonschool De Zevensprong, Zwolle

De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd

- Openbare Daltonbasisschool De Tjalk, Lelystad
- Obs de Esdoorn, Weerdinge