donderdag, 18 januari 2018 00:00

Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018 een Directeur

Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018 een

Directeur (1 fte)

Een daadkrachtige leider die passie heeft voor het daltononderwijs.

Onze toekomstige directeur:

- verbindt door transparant en open te communiceren naar leerlingen, ouders en leerkrachten;

- werkt aan een professionele cultuur waarin teamleden zich prettig voelen en de ruimte en tijd krijgen om samen te leren en zich verder te ontwikkelen;

- heeft focus op visie en resultaten;

- heeft oog voor de maatschappij, onze omgeving en onderwijsontwikkelingen;

- kan werken in een organisatie met meerdere locaties;

- kan buiten vastgestelde kaders denken en opereren;

- wil meedenken in het directieoverleg in het belang van alle scholen binnen PRIMOvpr.

Klik hier voor de volledige vacature.