woensdag, 24 mei 2017 00:00

Data inspiratiemiddagen

Voor het schooljaar 2017-18 zijn de volgende data voor de inspiratiemiddagen vastgesteld:

- 15 november 2017

- 17 januari 2018

- 18 april 2018 (deze is in ieder geval voor het PO)

Thema’s en locatie worden zo spoedig als mogelijk bekend gemaakt.