vrijdag, 17 maart 2017 00:00

Licenties maart 2017

 

Visitaties PO

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:

·         2e Daltonschool Pieter Bakkum, Amsterdam

·         Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem, Dalfsen

·         De Globetrotter Katendrecht, Rotterdam

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd

·         Katholieke Dalton basisschool Het Tangram, Rotterdam