woensdag, 25 november 2015 19:54

Licenties november 2015

Het bestuur van de NDV heeft op 18 november 2015 het volgende vastgesteld.

Visitaties PO

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:
- Basisschool De Dorendal, Doorwerth

Visitaties Hogescholen en Opleidingsinstituten

De volgende hogeschool ontvangt een verlenging van de licentie:
- Instituut Theo Thijssen Hogeschool Utrecht