WIE ZIJN WIJ ?  -  ORGANISATIE

Het bestuur van de NDV draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Alleen de voorzitter is voor een deel van zijn weektaak vrijgesteld voor bestuursactiviteiten.
De NDV heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester.
Voor de werkzaamheden in het algemeen- en dagelijks bestuur kunnen een vijftal domeinen worden onderscheiden:

1. Onderwijs & identiteit;
2. Relatiebeheer & strategisch beleid;
3. Begeleiding & advies
4. Communicatie & imago
5. Kwaliteitszorg & licenties

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

Willem Wagenaar, voorzitter (dagelijks bestuur)
Siemon van der Wal, vice-voorzitter (dagelijks bestuur)
Han de Bruin, secretaris (dagelijks bestuur)
Paul Meuwese, penningmeester (dagelijks bestuur)
Lineke Dusseljee
Paul Hendriks, vice-penningmeester
Vera Otten
Lou Pinckaers                                                                                                                                                                                                                                                                                              Anna-Paulien Smits
Hans Wolthuis

Voor de portefeuilleverdeling kunt u [hier] klikken.

De NDV wordt ondersteund door een bestuursbureau. Op het bestuursbureau werken de volgende medewerkers:
Ben Mom, ambtelijk secretaris
Milou Hupscher, inhoudelijke medewerker visitaties
Astrid van Rijn, secretariaat.

  

organisatiestructuur NDV - 2